O nas

Jesteśmy społecznością Chrześcijan Ewangelicznych z Krakowa. Zostaliśmy uratowani ze śmierci grzechu i zrodzeni do nowego życia, jedynie dzięki łasce naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Nie jesteśmy świadkami Jehowy. Chrześcijanie ewangeliczni opierają się na nauce Biblii – Starym i Nowym Testamencie, uznając Pismo Święte jako najwyższy i jedyny nieomylny autorytet (więcej tu).

Wierzymy, że Kościół nie składa się z członków jednej organizacji, ale ze wszystkich ludzi, którzy położyli nadzieję w Jezusie Chrystusie i narodzili się na nowo (J 3,8). Biblia nazywa Kościół jednym Ciałem (1Kor 12,12-13) i Oblubienicą (Ef 5,23-32), której Głową jest sam Jezus Chrystus (Kol 1:18). Kościół został zapoczątkowany wraz z Dniem Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 2-21) i będzie trwał w jedności nieprzerwanie, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa (1Kor 15,51-52).

Wierzący, oprócz bycia członkami powszechnego ciała Chrystusa, są również powołani do wspólnego zgromadzania się (1Kor 11,18-20; Hbr 10,25) i tworzenia kościołów lokalnych – w formie wspólnot domowych lub bardziej licznych zgromadzeń tzw. zborów. (1Tes 1,1; 1Kor 4,17; 2Kor 11:8).

W co wierzymy znajdziesz tu > LINK

Jesteśmy wspólnotą wierzących, która spotyka się w Krakowie w każdą niedzielę, aby uwielbić Boga i słuchać Jego Słowa (g.10.00) oraz na rozważaniu Słowa Bożego (sobota g.10.00). Angażujemy się w głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom, a także spotykamy się indywidualnie z osobami, które potrzebują rozmowy.